Поддръжка

Поддръжка

 

На пръв поглед поддръжката на басейна изглежда лесна задача и съответно често се подценява. Но редовната поддръжка може да ви спести много излишни ремонти и усложнения. Тя включва проверката на редица елементи и почивстване, не само на водата, а именно:

  • Поддържане на баланса на водата
  • Отваряне на басейна – тестване на водата
  • Затваряне на басейна – зазимяване
  • Почистване с „прахосмукачка“
  • Почистване на плочките
  • Почистване на скимер и помпа
  • Проверка на помпи и филтри
  • Почистване на повърхностите около басейна
  • Проверка на манометрите
  • Подмяна на повредени капачки за скимери