Дезинфекция

Дезинфекция

Дезинфектирането на един басейн обуславя неговата безопасност да се ползва. Всеки, влизащ в басейна добавя стотици хиляди микроорганизми, които взаимодействат с микроорганизмите от басейна.

За да бъде безопасен басейна, той трябва да отговаря на определени изисквания и броят на микроорганизмите да не превишава определена норма.

Методи за дезинфекция

Основния и най- разпространен начин на дезинфекция е с хлорни продукти. Хлорът е евтин дезинфектант, който обаче не е най-добрият избор за вашето здраве. В днешно време има по-модерни, безопасни и иновативни методи за обезопасяване на водата. Като например активен кислород.

Допълнителните методи , спомагащи  за по-добра дезинфекция:

  • Озонаторни системи
  • UV излъчватели
  • Солна електролиза
  • Системи за йонизация
  • Активатори на водата
  • Системи за автоматично дозиране на хлорни продукти и pH регулатори

Всички те могат да се използват автономно или в комбинация с дозирането на хлорни продукти, но с много по-малко количество хлор.

Ние се грижим за редовната проверка и дезинфекция, с качествени, многократно тествани химикали и системи, които поддържат параметрите на водата в басейна в норма и не вредят на вас или околнта среда.