Начална тест

Лорд Маколи описва авторско право като „данък върху читателите с цел да се даде щедрост за писателите “. 1 Той вярваше, че собствеността, като същество на закона, може само да бъдат защитени с мотива, че това е закон, полезен на човечеството.2 Други, като Правосъдието Брендис се присъединява към него, като заявява, че най-благородното човешко производство, като познание, установени истини и концепции и идеи стават свободни като въздух за общото използване след доброволно общуване с други лица и атрибута на собствеността върху тях безплътните производства могат да продължат след такава комуникация само в определени класове случаи, когато публичната политика го изисква.3 За него такива ситуации, при които има предоставяне на право на собственост върху информация – например когато има създаване или изобретение или откритие – са изключения от общото правило.4 Информация е обществено благо. Той не е изключителен и не е съперник. Поправяне на информацията създава изкуствен недостиг. Все пак може да има ситуации, когато това е оправдано за по-добро обществено благо. Например защитата на авторските права е оправдана в икономически план от Landes и Posner на основание, че се търгува с цената на ограничаване на достъпа до произведение срещу ползите, произтичащи от предоставянето на стимули за създаване на повече произведения.
Концептуално несъмнената цел на закона за авторското право е да насърчава допълнително творчество, като възнаграждавате творците за техните творби. Но тази цел е изпълнена само когато такова творение, обезпечено по този начин, е правилно разпространено сред общите публично. Тъй като всеки автор надгражда върху съществуващи творения и налична информация, оттук и авторските права, които предоставят на автора изключителни права на собственост върху неговите 1 Реч, произнесена от Томас Бабингтън Маколи в Камарата на общините на 5 Февруари 1841 г. Противопоставяне на предложен живот + 60-годишен срок за авторско право
Той казва: „Данъкът е изключително лош; това е данък върху един от най-невинните и най-полезните на човешките удоволствия; и никога не забравяйте, че данъкът върху невинни удоволствия е надбавка върху порочни удоволствия. Признавам обаче необходимостта да се даде награда за гения и ученето. В за да дам такава награда, аз с желание се подчинявам дори на този тежък и обременителен данък. Не, аз съм готов да увеличи данъка, ако може да се покаже, че по този начин трябва пропорционално да увелича щедрост. Оплакването ми е, че моят почтен и учен приятел удвоява, утроява, четворки данък и едва ли прави някакво осезаемо допълнение към наградата. „
Реч, произнесена в Комитета на Камарата на общините на 6 април 1842 г. от Томас Бабингтън Маколи на третия март 1842 г. лорд Махон получи разрешение да внесе законопроект за изменение на Закона за авторското право. Този законопроект удължава срока на авторското право в книга до двадесет и пет години, считано от смъртта на автора
Особена бележка в International News Service v. Associated Press 248 US 215 (1918). 4 248 US 215, 250 (1918). Прочетете също Yochai Benkler, който, в съгласие с Justice Brandies, твърди, че приватизацията на информацията трябва да бъде разрешена само до степен и ограничена до тях случаи, когато Govt. има основателни причини, които биха оправдали регулирането на производството на информация и обмен Benkler 1999. 5 Landes and Posner 1989. Тъй като разходите за копиране често са незначителни в сравнение с разходите за създаване, единственият начин да обезкуражите другите да правят копия ще бъде да ги оцените на цена или да я затворите до пределните разходи. Но тогава общите приходи на създателя може да не са достатъчни, за да покрият разходите за създаване на произведението. Така защитата на авторските права става релевантна. Почистване на басейни също.